W jakich warunkach ekonomicznych warto zaciągnąć kredyt?


Zainteresowanie kredytami gotówkowymi rośnie, szczególnie po zmianach przepisów związanych z optymalizacją kosztów pozaodsetkowych. W jakich warunkach ekonomicznych funkcjonowania gospodarstwa domowego warto jednak zaciągnąć pożyczkę krótkoterminową, aby zyskać możliwie najwyższą efektywność?

Kiedy generujesz oszczędności, nawet minimalne na poziomie gospodarstwa domowego z dużym prawdopodobieństwem spłacisz kredyt gotówkowy bez problemu. Brak oszczędności sugeruje natomiast złe zarządzanie finansami, a także ograniczenie zdolności do spłaty problematycznych zobowiązań po wystąpieniu sytuacji kryzysowej. Od zarządzania budżetem domowym zależy wskaźnik DTL, czyli stosunek kosztów obsługi kredytu do uzyskiwanych dochodów. Bank detaliczny lub firma pożyczkowa coraz częściej ocenia strukturę wydatków i dochodów. Brak oszczędności w gospodarstwie domowym to sygnał, że za dużo wydajesz na konsumpcję, a to jednak ryzykowna perspektywa obsługi klienta. Nie warto zaciągać kredytów gotówkowych przy bardzo wysokich stopach procentowych notowanych w gospodarce. Stopami procentowymi zarządza Narodowy Bank Polski zgodnie z uwarunkowaniami polityki monetarnej. Stopy procentowe podnosi się zawsze przy wysokiej inflacji. Chodzi wtedy o tzw. schłodzenie makroekonomicznych wskaźników. Na razie inflacja jest na niskim poziomie, a zatem to doskonały czas na pożyczkę krótkoterminową. Krótko mówiąc spłacasz mniejsze raty miesięczne. Nie zaciągaj kredytów gotówkowych, kiedy posiadasz inną pożyczkę do spłaty lub kartę kredytową, czy inne zobowiązania, łącznie z przeterminowanymi rachunkami za media, czy inne usługi. Zaciąganie coraz nowszych kredytów gotówkowych, aby rolować inne pożyczki to wstęp do groźnej spirali zadłużenia, która w większości przypadków kończy się całkowitym wykluczeniem finansowym.

Aktualnie kredytobiorcom służą normy prawne, w których koszty pozaodsetkowe w umowach kredytowych zostały ograniczone do normalnych poziomów. Teraz kredytobiorca przy spłacie małego kredytu gotówkowego nie musi obawiać się utraty całego majątku, nawet przy niewielkiej wpadce ekonomicznej. Analiza możliwości budżetu gospodarstwa domowego i niektórych czynników makroekonomicznych jest kluczowa dla właściwego korzystania z kredytu gotówkowego.

Komentarze są wyłączone.