Uzyskanie kredytu gotówkowego a zdolność kredytowa


Wiele osób pragnie starać się o kredyt gotówkowy. Często jednak zdarza im się zapominać o tym, że samo złożenie wniosku nie wystarczy, aby uzyskać tą drogą dodatkowe źródła finansowania. Ostateczna decyzja o przyznaniu lub odmowie kredytu zależy bowiem od banku. Dobrze jest wiedzieć, co może wpływać na odpowiedź instytucji bankowej w zakresie kredytu gotówkowego, a także co my powinniśmy zrobić, jeszcze przed złożeniem wniosku.

Podczas rozpatrywania naszej aplikacji o kredyt gotówkowy bank sprawdza naszą zdolność kredytową. Jest to dosyć skomplikowana procedura, a interpretacja uzyskanych danych zależy już od tego, jaką politykę udzielania kredytów wdrożyła do swojej strategii dana instytucja bankowa. Zanim jeszcze złożymy wniosek, powinniśmy jednak przeanalizować czynniki wpływające na naszą sytuację finansową. Należy zastanowić się nad tym, jakie mamy zarobki i wydatki, jaką wysokość raty byłby w stanie udźwignąć nasz budżet, a także, czy mamy na swoim koncie innego rodzaju zobowiązania, które obciążają nasze finanse. Jednocześnie trzeba zweryfikować, jak przedstawiają się nasze oszczędności oraz historia zobowiązań. Te wszystkie elementy mogą nam pozwolić na uzyskanie pełnego obrazu sytuacji, jeśli chodzi o nasze możliwości spłaty kredytu, a także – jak możemy być odebrani przez bank, składając wniosek o kredyt gotówkowy.

Na zdolność kredytową w oczach banku składają się bardzo podobne czynniki do tych już wcześniej wspomnianych. Niektórzy mogliby pomyśleć, że skoro instytucja weryfikuje te dane i na ich podstawie stwierdza, czy będziemy w stanie spłacać zobowiązanie, samodzielna analiza naszej sytuacji finansowej nie ma większego sensu. Nic bardziej mylnego – w końcu tylko my mamy pełny wgląd w naszą kondycję budżetową, a także czynniki, które na nią wpływają. W dodatku znamy poszczególne zagadnienia dotyczące naszych finansów z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących. Samodzielna analiza danych jest więc bardzo ważna. Kiedy banki przyglądają się naszej historii kredytowej, ważna jest nasza historia zobowiązań, którą ustala się przy wykorzystaniu baz danych odnoszących się do informacji gospodarczych. W ten sposób instytucja bankowa ma szansę ustalić, jak w przeszłości wywiązywaliśmy się ze swoich zobowiązań. Przy weryfikowaniu naszych przychodów i wydatków, często wykorzystuje się nasze osobiste oświadczenia, a także dokumenty, które możemy przedstawić na ich poparcie. Mogą to być chociażby deklaracje podatkowe. To jednak tylko jedna z możliwych opcji. Badanie zdolności kredytowej przez bank ma na celu weryfikację, czy potencjalny kredytobiorca jest w oczach instytucji wiarygodny. Odnosi się to do tego, czy będzie on w stanie spłacać zaciągnięte zadłużenie. Trzeba jednak zauważyć, że cała procedura ma taką wadę, że dane, do których banki mają dostęp, często są jedynie wycinkiem całej historii i całego obrazu naszych finansów. Jako przykład można podać tutaj chociażby sytuację, w której w przeszłości mieliśmy problemy ze spłatą zobowiązań, ale aktualnie ta sprawa całkowicie się zmieniła i nasz budżet pozwala nam na korzystanie z kredytów gotówkowych. Wówczas mogą wystąpić problemy z uzyskaniem dodatkowych źródeł finansowania, co przez niektórych może być postrzegane jako niesprawiedliwe. Trudno jednak dziwić się bankom, że chcą one weryfikować swoich klientów pod tym kątem. Trzeba zatem po prostu pogodzić się z mechanizmami rządzącymi światem finansów i dokładnie, a także z zaangażowaniem analizować swoje decyzje w tym obszarze tematycznym.

Komentarze są wyłączone.